แนะนำเพื่อนมาเล่นภายใต้เครือข่ายของคุณแบบไม่จำกัด
สร้างรายได้มากกว่า 50%

ระบบแนะนำเพื่อนแบบเครือข่ายที่ให้กำไรสูงสุดและสามารถทำได้แบบไม่จำกัด

เริ่มรับเงินใน 3 ขั้นตอนง่ายๆ!

1
แนะนำเพื่อนของคุณ
ชวนเพื่อนของคุณมาสมัครภายใต้เครือข่ายของคุณโดยไม่จำกัด
2
รับค่าคอมทันที
ทุกๆครั้งที่เพื่อนในเครือข่ายของคุณกดกราฟ ไม่ว่าจะ แพ้ หรือ ชนะ รับค่าคอมทันที
3
รับค่าคอมมากขึ้น
ขยายเครือข่ายของคุณ สร้างรายได้แบบยั่งยืน รับค่าคอมมิชชั่นที่มากขึ้นอย่างไม่จำกัด

รับค่าคอมมิชชั่นได้ถึง 6 ลำดับชั้น

ตัวอย่างระบบค่าคอมมิชชั่น

คุณจะได้รับ 30% จากยอด ได้ หรือ เสีย ของทุกๆคนภายใต้เครือข่ายของคุณ

ตัวอย่างค่าคอมมิชั่นที่คุณจะได้รับ

(ลำดับที่ 1) คุณจะได้รับ 10% จาก 30% จากทุกๆยอดได้เสีย = 10%(30% * 10000) = 300 บาท

(ลำดับที่ 2) คุณจะได้รับ 7.5% จาก 30% จากทุกๆยอดได้เสีย = 7.5%(30% * 10000) = 225 บาท

(ลำดับที่ 3) คุณจะได้รับ 5.5% จาก 30% จากทุกๆยอดได้เสีย = 5.5%(30% * 10000) = 165 บาท

(ลำดับที่ 4) คุณจะได้รับ 4.0% จาก 30% จากทุกๆยอดได้เสีย = 4.0%(30% * 10000) = 120 บาท

(ลำดับที่ 5) คุณจะได้รับ 3.5% จาก 30% จากทุกๆยอดได้เสีย = 3.5%(30% * 10000) = 105 บาท

ค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดที่จะได้รับ

990 บาท

สร้างเครือข่ายให้ใหญ่ขึ้น รับค่าคอมมิชชั่นมากขึ้น

คุณสามารถสร้างเครือข่ายของคุณให้ขยายออกไปอย่างไม่จำกัด คุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นที่มากขึ้นจากการเติบโตของเครือข่าย

ตัวอย่างระบบค่าคอมมิชชั่น

(ลำดับที่ 1) จำนวนเพื่อน 3 คน = 3 x [10%(30% * 10000)] = 900 บาท

(ลำดับที่ 2) จำนวนเพื่อน 3 คน = 3 x [7.5%(30% * 10000)] = 675 บาท

(ลำดับที่ 3) จำนวนเพื่อน 4 คน = 4 x [5.5%(30% * 10000)] = 660 บาท

(ลำดับที่ 4) จำนวนเพื่อน 3 คน = 3 x [4.0%(30% * 10000)] = 360 บาท

(ลำดับที่ 5) จำนวนเพื่อน 4 คน = 4 x [3.5%(30% * 10000)] = 420 บาท

ค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดที่จะได้รับ

3,165 THB

icgraph loading